Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Van wie is de koopprijs op de notariële kwaliteitsrekening?

ELN 2021, nr 28

dinsdag 13 juli 2021

De betaling van de koopprijs bij de overdracht van registergoederen verloopt doorgaans via de kwaliteitsrekening van de notaris. De koper stort de koopprijs op de kwaliteitsrekening voorafgaand aan het passeren van de leveringsakte; de notaris betaalt de koopprijs uit aan de verkoper zodra zekerheid bestaat omtrent de levering vrij van hypotheken en beslagen (Baarns beslagarrest). Maar van wie is het geld op de kwaliteitsrekening eigenlijk? Naar aanleiding van HR 16 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:588) wordt in deze ELN besproken aan wie, op welk moment in de transactie, de koopprijs toebehoort.

Auteur: mr. dr. L.M. (Laurens) de Hoog, kandidaat-notaris bij Houthoff en in 2018 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op een proefschrift met de titel 'De prioriteitsregel in het vermogensrecht'.