Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Hypotheekrenteaftrek in het hiernamaals

ELN 2021, nr 27

dinsdag 6 juli 2021

Rente die wordt betaald op een eigenwoningschuld kan een belastingplichtige aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. In art. 3.120 Wet IB 2001 is opgenomen welke (rente)kosten kunnen worden afgetrokken. In beginsel is de rente aftrekbaar op het moment van betalen, maar in de leden 3 en 4 is een regeling opgenomen met betrekking tot vooruitbetaalde rente over een jaargrens heen. De Hoge Raad heeft in januari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:126) geoordeeld dat ook vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op het lopende jaar kan worden afgetrokken in geval van overlijden.

Auteur: A.C.M. (Arco) de Vries