Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Doorschuifmogelijkheden overdrachtsverlies vennootschapsbelasting bij fusie of splitsing

ELN 2021, nr 25

dinsdag 22 juni 2021

Wanneer een aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap/rechtspersoon als overdragende partij betrokken is bij een (bedrijfs)fusie of (af)splitsing en daarbij winst wordt behaald, kan gebruik worden gemaakt van een faciliteit waarbij de vennootschapsbelastingclaim wordt doorgeschoven naar de verkrijgende rechtspersoon. Recent is een viertal nieuwe besluiten gepubliceerd, waarbij als belangrijk nieuw element is opgenomen dat ook een bij een (bedrijfs)fusie of (af)splitsing ontstaan verlies kan worden doorgeschoven naar de verkrijgende partij. In deze ELN wordt hierop nader ingegaan.

Auteur: mr. A.J.M. (Xander) Arends