Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Vastlegging van besluiten van de algemene vergadering

ELN 2021, nr 24

dinsdag 15 juni 2021

De algemene vergadering van een BV kan alleen geldige besluiten nemen als de daarvoor geldende wettelijke en statutaire voorschriften nauwkeurig worden nageleefd. Over het notuleren en vastleggen van besluiten bevat Boek 2 BW geen voorschriften. In statuten zijn daarover vaak wel voorschriften opgenomen. In deze ELN wordt besproken hoe besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Vanwege de omvang van deze bijdrage blijft de vastlegging van besluiten van andere organen en van andere rechtspersonen buiten beschouwing.

Auteur: mr. dr. A.J.M. (Annette) Klein Wassink