Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Toepassing van een Boerenplaatsje-clausule: welk belastingtarief is van toepassing?

ELN 2021, nr 23

dinsdag 8 juni 2021

In 2004 heeft de Hoge Raad geoordeeld in een interessante casus over een vóór het huidige erfrecht van 2003 ingestelde fideï-commissaire making (Hoge Raad 16 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8282, Boerenplaatsje). Onder het huidige recht is het oordeel uit dit arrest ook van toepassing met betrekking tot de zogenoemde 'tweetrapsmaking'. Recente literatuur biedt verscheidene inzichten inzake de gevolgen van dit arrest voor de heffing van erfbelasting, met name met betrekking tot het begrip 'afstand van recht'. In deze ELN zal eerst kort het begrip 'tweetrapsmaking' worden uitgelegd en vervolgens wordt het Boerenplaatsje-arrest en de verschillende visies in de literatuur daaromtrent besproken.

Auteurs: mr. R.D. (Roel) de Jong en J.M.M. (Judith) Kluitman