Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Is het aangaan van een huwelijksgemeenschap met afwijkende breukdelen een belastbare schenking?

ELN 2021, nr 21

dinsdag 25 mei 2021

Van een schenking is sprake als de schenker een handeling verricht waardoor hij verarmt, de begiftigde verrijkt en de schenker de bedoeling heeft de begiftigde te bevoordelen. Bij de voltrekking van een huwelijk zullen de meeste echtelieden niet denken dat hierbij een schenking plaatsvindt. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat het aangaan van een huwelijk, al dan niet onder huwelijkse voorwaarden, in beginsel geen schenking vormt. In deze ELN wordt de vraag besproken of het aangaan van een huwelijksgemeenschap met een afwijkende gerechtigdheid voor de echtelieden van 90%-10% leidt tot de heffing van schenkbelasting.

Auteur: mr. T.C. (Theo) Hoogwout