Artikelenoverzicht

Personen- en familierecht fiscaal
15-09-2020

Fictieve verkrijging aandelen krachtens erfrecht, hoe zit het ook alweer?

28-07-2020

Woning schenken of koopsom kwijtschelden?

09-06-2020

Voldoening aan natuurlijke verbintenis

28-04-2020

Rentebetalingen moeten aansluiten voor art. 10 SW 1956

24-03-2020

De aangepaste regeling voor de belastingrente erfbelasting

04-02-2020

Schenkvrijstelling eigen woning: toepassingsbereik en de wettelijke gemeenschap van...

10-12-2019

Verkrijging op basis van ik-oma-clausule kwalificeert volgens Hoge Raad als legaat

29-10-2019

Mede-erfgenaam krijgt eigen WOZ-beschikking op grond van art. 26 Wet WOZ

17-09-2019

Erfgenamen en begunstiging van een trust of stiftung

30-07-2019

Vervroegd aflossen overbedelingsschuld

04-06-2019

Aftrek periodieke giften in natura aan ANBI

02-04-2019

De oudedagsverplichting in de notariële praktijk

19-02-2019

Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden en de vermindering van de erfbelast...

13-11-2018

Verdeling van huwelijksgemeenschap, eigen woning, pensioenen en lijfrenten

09-10-2018

Het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting nader...

21-08-2018

Moet een Ik-opa-clausule als een last (art. 10 lid 1 SW) of als legaat (art. 10 lid 9...

17-07-2018

Toepassing eigenwoningregeling bij echtgenoten tijdens periode van uit elkaar gaan

05-06-2018

Beleid inzake aangaan van huwelijk of aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden en...

15-05-2018

Sfeerovergang vermogen vlak voor of op 31 december hoeft geen fraus legis te zijn

24-04-2018

Geslaagd beroep op dwaling in fiscale zaken

16-01-2018

In bezwaar gaan tegen WOZ-beschikking, wie is belanghebbende?

05-12-2017

Aan wie kunnen aanspraken op een oudedagsvoorziening (ODV) na overlijden van de gerecht...

21-11-2017

Vrijwillige betaling op grond van het wettelijk deelgenootschap vormt belaste schenk...

21-09-2017

Bedrijfsopvolgingsregeling SW en vastgoed

Welkom bij ELN