Artikelenoverzicht

Personen- en familierecht
25-08-2020

De geheimhoudingsplicht en recht op informatie uit een testament

14-07-2020

Reprises die niet uit de huwelijksgemeenschap kunnen worden voldaan: is verhaal op het...

19-05-2020

Verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige erfgenaam

07-04-2020

Het depottestament, een uitleg van alle bijzonderheden voor de praktijk

25-02-2020

In hoeverre is een bezwaarde erfgenaam bevoegd schenkingen uit het bezwaarde vermogen...

14-01-2020

Het testament dat is opgesteld onder invloed van een geestelijke stoornis

19-11-2019

Een testament opstellen in aanwezigheid van anderen? Pas op: de tuchtrechter waarschuwt...

08-10-2019

Uitleg van testamenten die gemaakt zijn onder oud erfrecht

27-08-2019

Flexibel afstammingsrecht

02-07-2019

De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden bij echtscheiding

21-05-2019

Geldt de vijfjaarsregeling (art. 4:178 lid 2 BW) ook voor een onder oud erfrecht ingest...

09-04-2019

Testamentaire opeisbaarheidsclausules die verlaging van de eigen bijdrage voor de Wet...

12-03-2019

De verraderlijke automatische wisseling van het huwelijksvermogensrecht

05-03-2019

Huwelijksvoorwaarden en paulianeus handelen

15-01-2019

Het maken van uiterste wilsbeschikkingen voor cliënten met een verstandelijk...

23-10-2018

Kan een voorhuwelijks nihilbeding worden opgenomen in huwelijkse voorwaarden?

18-09-2018

Onaanvaardbaar beroep op begunstiging in polis van levensverzekering

14-08-2018

Beëindiging van partneralimentatie en de Wet herziening partneralimentatie

26-06-2018

Kosteloze vereffening versus opheffing van de vereffening

17-04-2018

Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap

06-03-2018

De werking van de in- en uitsluitingsclausule

20-02-2018

Tweetrapsmaking en de bepalingen van vruchtgebruik die van overeenkomstige toepassing...

19-10-2017

Huwelijk is nietig wegens wilsonbekwaamheid

15-09-2017

Uitvoeren periodiek verrekenbeding is paulianeuze rechtshandeling

24-08-2017

Tekort van het pensioen in eigen beheer moet bij verevening door beide echtgenoten...

Welkom bij ELN