Artikelenoverzicht

Onroerendgoedrecht fiscaal
23-06-2020

De heffing van overdrachtsbelasting met betrekking tot beperkte rechten

26-05-2020

Nieuw vervaardigde onroerende zaak voor de omzetbelasting en de overdrachtsbelast...

17-03-2020

Particuliere financiering voor de eigen woning. Let op de voorwaarden in de inkomstenbe...

18-02-2020

De (on)mogelijkheid tot aftrek van hypotheekrente na beëindiging fiscaal partnersc...

07-01-2020

De fiscale behandeling van kavelruil: nu en in de toekomst

26-11-2019

De waarderingsgrondslag bij schenking van een verhuurde woning

03-09-2019

Koopsomsplitsing bij overdracht van agrarische bedrijven buiten de familiesfeer

09-07-2019

Lasten, bij- of nabetalingen en de tegenprestatie als heffingsmaatstaf voor de overdra...

07-05-2019

Zakelijkheidsvereiste bij de juridische splitsing voor de overdrachtsbelasting

23-04-2019

Pachtersvoordelen in de inkomstenbelasting

22-01-2019

De cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting

04-12-2018

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van...

20-11-2018

De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij een juridische fusie of taakoverdracht...

25-09-2018

ABC-transactie en de last tot afstaan van belastingvoordeel van art. 13 WBR

04-09-2018

De overdracht van een onroerende zaak in het kader van een overgang van algemeenheid...

31-07-2018

Teruggaaf van overdrachtsbelasting en de positie van de notaris

19-06-2018

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet...

22-05-2018

Handhaving van een Natuurschoonwet-rangschikking ter voorkoming van statusverlies

27-03-2018

Opteren voor met omzetbelasting belaste levering van onroerende zaken en de verleggings...

23-01-2018

Eigenwoningregeling in de situatie van erfpacht of opstalrecht

28-11-2017

Positie van notaris bij veiling onroerende zaken met betrekking tot heffing omzetbelast...

09-10-2017

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van...

28-09-2017

Mede-erfgenaam kreeg geen WOZ-beschikking op grond van art. 26 en 28 Wet WOZ

08-09-2017

Terechte vergrijpboete voor verkrijger wegens bewust onjuist voorlichten notaris over...

31-08-2017

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet...

Welkom bij ELN