Artikelenoverzicht

Onroerendgoedrecht fiscaal
03-09-2019

Koopsomsplitsing bij overdracht van agrarische bedrijven buiten de familiesfeer

09-07-2019

Lasten, bij- of nabetalingen en de tegenprestatie als heffingsmaatstaf voor de overdra...

07-05-2019

Zakelijkheidsvereiste bij de juridische splitsing voor de overdrachtsbelasting

23-04-2019

Pachtersvoordelen in de inkomstenbelasting

22-01-2019

De cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting

04-12-2018

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van...

20-11-2018

De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij een juridische fusie of taakoverdracht...

25-09-2018

ABC-transactie en de last tot afstaan van belastingvoordeel van art. 13 WBR

04-09-2018

De overdracht van een onroerende zaak in het kader van een overgang van algemeenheid...

31-07-2018

Teruggaaf van overdrachtsbelasting en de positie van de notaris

19-06-2018

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet...

22-05-2018

Handhaving van een Natuurschoonwet-rangschikking ter voorkoming van statusverlies

27-03-2018

Opteren voor met omzetbelasting belaste levering van onroerende zaken en de verleggings...

23-01-2018

Eigenwoningregeling in de situatie van erfpacht of opstalrecht

28-11-2017

Positie van notaris bij veiling onroerende zaken met betrekking tot heffing omzetbelast...

09-10-2017

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van...

28-09-2017

Mede-erfgenaam kreeg geen WOZ-beschikking op grond van art. 26 en 28 Wet WOZ

08-09-2017

Terechte vergrijpboete voor verkrijger wegens bewust onjuist voorlichten notaris over...

31-08-2017

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet...

17-08-2017

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en...

Welkom bij ELN