Artikelenoverzicht

Onroerendgoedrecht
11-08-2020

De notariële akte als executoriale titel voor ontruiming van het gehuurde

16-06-2020

De rechtsgeldigheid van een 'monddoodclausule'

05-05-2020

Uitleg van een leveringsakte: minder geleverd dan bedoeld

31-03-2020

Mantelzorgwoningen: voorwaarden en mogelijkheden van deze vorm van huisvesting voor...

11-02-2020

Roerend of onroerend? Een onderbouwing voor de juiste kwalificatie

17-12-2019

Beslag op onroerende zaken: wanneer staat dit aan levering in de weg?

05-11-2019

De stapeling van erfpacht- en opstalrechten

24-09-2019

Het bijzonder opschortingsrecht van de consument bij de koop en realisatie van een...

13-08-2019

Aandachtspunten en valkuilen bij de formulering van een kettingbeding als derdenbed...

18-06-2019

Derdenbedingen en recreatieparken: oppassen geblazen

28-05-2019

Teruglevering door een bezitter te kwader trouw

30-04-2019

De invulling van de conformiteitseis van artikel 7:17 BW bij de koop van een onroerende...

26-03-2019

De rangordeproblematiek bij meerdere rechten op hetzelfde registergoed

12-02-2019

Kamerverhuur via Airbnb: aandachtspunten bij verhuur van een appartement

18-12-2018

Tussentijdse opzegging geliberaliseerde pachtovereenkomst en de toekomst van het pachtr...

06-11-2018

Meerwaardeclausules: een belangrijk instrument om verschillende belangen te vereni...

16-10-2018

Het schriftelijkheidsvereiste in digitale tijden: koopovereenkomst via WhatsApp

11-09-2018

Non-conformiteit bij de koop van woonboerderijen

10-07-2018

De plattelandswoning

29-05-2018

Gaat een erfdienstbaarheid steeds door vermenging teniet?

20-03-2018

Gevolgen van de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars en het nieuwe...

13-02-2018

De titelzuiverende werking van de herverkavelingsakte

19-12-2017

Overgang van rechten en verplichtingen bij overdracht van een gedeelte van een verhuurd...

Welkom bij ELN