Artikelenoverzicht

Ondernemingsrecht fiscaal
18-08-2020

Het bezitsvereiste van de Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet na een activa/p...

07-07-2020

Inbreng van een onderneming in een bestaande BV en doorinbreng van de onderneming in...

12-05-2020

Schenken aan ondernemer met negatief eigen vermogen

14-04-2020

Behoren het postuum uitgekeerde loon en de verzekeringsuitkeringen aan erfgenamen tot...

03-03-2020

Voortgezet ondernemerschap en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelastin...

21-01-2020

De fiscale gevolgen van zakelijke en onzakelijke borgstelling of hoofdelijke aansprakel...

01-10-2019

Toepassing van de bezitstermijnen in de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet...

20-08-2019

Inbreng van een onderneming in een BV en de fiscale regels om in geval van doorinbreng...

25-06-2019

Is afsplitsing belast met overdrachtsbelasting als een zakelijk motief ontbreekt?

14-05-2019

Leidt kwijtschelding van onzakelijke lening tot schenkbelastinggevolgen?

19-03-2019

Inbreng van een onderneming in een BV; wanneer is bij een ruisende en een geruisloze...

26-02-2019

Vaststelling ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling

05-02-2019

Vastgoedexploitatie voor de inkomstenbelasting in box 1 of box 3

11-12-2018

Doorschuiving fiscale claim bij overlijden van een ondernemer-natuurlijk persoon

02-10-2018

Heeft certificering van aandelen gevolgen voor een fiscale eenheid?

03-07-2018

Twee keer Hof Den Haag over de bedrijfsopvolgingsregeling SW en vastgoedexploita...

08-05-2018

Aanmerkelijkbelangheffing bij omvorming van gewone aandelen in preferente aandelen en...

13-03-2018

Kwalificatie kapitaal of lening bij financiering BV door dga

27-02-2018

Opleggen belastingaanslag aan een niet meer bestaande rechtspersoon

06-02-2018

Tenniscomplex renoveren met besparing van omzetbelasting

09-01-2018

Voorperiode oprichting BV en bezitseis bij bedrijfsopvolgingsregeling SW

12-12-2017

Aandachtspunten bij de omzetting van vermogen in box 3 naar box 2; de Spaar-BV

26-10-2017

Inbreng vermogen in bv op 31 december is geen fraus legis

05-09-2017

Afsplitsing belast met overdrachtsbelasting wegens het ontbreken van een zakelijk...

Welkom bij ELN