Artikelenoverzicht

Ondernemingsrecht
30-06-2020

Toerekening onrechtmatige daad aan de rechtspersoon

02-06-2020

Pandrecht op aandelen in een BV en de bijzondere positie van de pandhouder

21-04-2020

Doeloverschrijding en vennootschappelijk belang

10-03-2020

Vereffening vermogen ontbonden rechtspersoon: Kan de vereffening worden heropend bij...

28-01-2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor woningcorporaties

03-12-2019

Demasqué van de letterlijke tekst van statuten

22-10-2019

Certificering en decertificering van aandelen in een BV

10-09-2019

De jongste ontwikkelingen op het gebied van de vernieuwing van de personenvennootsc...

16-07-2019

Belanghebbende in het rechtspersonenrecht

11-06-2019

Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten van organen van rechtspersonen

16-04-2019

Bestuurdersaansprakelijkheid: belangrijke jurisprudentie over de wettelijke regeling...

29-01-2019

De juridische kwalificatie van de stemovereenkomst met een derde

27-11-2018

Concernclausule en certificering van aandelen

30-10-2018

De ware turboliquidatie

28-08-2018

Verhypothekeren van enige bezit BV

12-06-2018

Civielrechtelijke aspecten van winstbewijzen

01-05-2018

De gevolgen van certificering voor de aanbiedingsplicht van aandelen in een BV

03-04-2018

De regelgeving rondom certificering

30-01-2018

Wie is belast met de veiling van aandelen in een BV?

14-11-2017

Doorwerking van een stemrechtovereenkomst in de vennootschap

10-08-2017

Verhypothekeren van enige bezit BV

Welkom bij ELN