Artikelenoverzicht

Hier vindt u alle ELN-artikelen. U kunt rechts de artikelen filteren op rechtsgebied. Bij het klikken op een titel wordt u verwezen naar het betreffende artikel.


22-09-2020

 De geliberaliseerde pachtovereenkomst verder in beweging

15-09-2020

 Fictieve verkrijging aandelen krachtens erfrecht, hoe zit het ook alweer?

08-09-2020

 Het bestuur van de stichting. Aandachtspunten voor de statuten van stichtingen

01-09-2020

 Herallocatie eigenwoninglening naar nieuwe woning mogelijk indien wordt voldaan aan oogmerkvereiste

25-08-2020

 De geheimhoudingsplicht en recht op informatie uit een testament

18-08-2020

 Het bezitsvereiste van de Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet na een activa/passivatransactie

11-08-2020

 De notariële akte als executoriale titel voor ontruiming van het gehuurde

28-07-2020

 Woning schenken of koopsom kwijtschelden?

14-07-2020

 Reprises die niet uit de huwelijksgemeenschap kunnen worden voldaan: is verhaal op het privévermogen van de andere echtgenoot mogelijk?

07-07-2020

 Inbreng van een onderneming in een bestaande BV en doorinbreng van de onderneming in een bestaande dochter BV

30-06-2020

 Toerekening onrechtmatige daad aan de rechtspersoon

23-06-2020

 De heffing van overdrachtsbelasting met betrekking tot beperkte rechten

16-06-2020

 De rechtsgeldigheid van een 'monddoodclausule'

09-06-2020

 Voldoening aan natuurlijke verbintenis

02-06-2020

 Pandrecht op aandelen in een BV en de bijzondere positie van de pandhouder

26-05-2020

 Nieuw vervaardigde onroerende zaak voor de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting

19-05-2020

 Verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige erfgenaam

12-05-2020

 Schenken aan ondernemer met negatief eigen vermogen

05-05-2020

 Uitleg van een leveringsakte: minder geleverd dan bedoeld

28-04-2020

 Rentebetalingen moeten aansluiten voor art. 10 SW 1956

21-04-2020

 Doeloverschrijding en vennootschappelijk belang

14-04-2020

 Behoren het postuum uitgekeerde loon en de verzekeringsuitkeringen aan erfgenamen tot het loon van de erfgenamen of de erflater?

07-04-2020

 Het depottestament, een uitleg van alle bijzonderheden voor de praktijk

31-03-2020

 Mantelzorgwoningen: voorwaarden en mogelijkheden van deze vorm van huisvesting voor hulpbehoevenden

24-03-2020

 De aangepaste regeling voor de belastingrente erfbelasting

17-03-2020

 Particuliere financiering voor de eigen woning. Let op de voorwaarden in de inkomstenbelasting

10-03-2020

 Vereffening vermogen ontbonden rechtspersoon: Kan de vereffening worden heropend bij potentieel toekomstige vorderingen?

03-03-2020

 Voortgezet ondernemerschap en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en de erfbelasting

25-02-2020

 In hoeverre is een bezwaarde erfgenaam bevoegd schenkingen uit het bezwaarde vermogen te doen?

18-02-2020

 De (on)mogelijkheid tot aftrek van hypotheekrente na beëindiging fiscaal partnerschap

11-02-2020

 Roerend of onroerend? Een onderbouwing voor de juiste kwalificatie

04-02-2020

 Schenkvrijstelling eigen woning: toepassingsbereik en de wettelijke gemeenschap van goederen

28-01-2020

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor woningcorporaties

21-01-2020

 De fiscale gevolgen van zakelijke en onzakelijke borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid

14-01-2020

 Het testament dat is opgesteld onder invloed van een geestelijke stoornis

07-01-2020

 De fiscale behandeling van kavelruil: nu en in de toekomst

17-12-2019

 Beslag op onroerende zaken: wanneer staat dit aan levering in de weg?

10-12-2019

 Verkrijging op basis van ik-oma-clausule kwalificeert volgens Hoge Raad als legaat

03-12-2019

 Demasqué van de letterlijke tekst van statuten

26-11-2019

 De waarderingsgrondslag bij schenking van een verhuurde woning

19-11-2019

 Een testament opstellen in aanwezigheid van anderen? Pas op: de tuchtrechter waarschuwt, berispt en schorst!

12-11-2019

 Dwaling in het fiscale recht

05-11-2019

 De stapeling van erfpacht- en opstalrechten

29-10-2019

 Mede-erfgenaam krijgt eigen WOZ-beschikking op grond van art. 26 Wet WOZ

22-10-2019

 Certificering en decertificering van aandelen in een BV

15-10-2019

 Wel of niet dienst weigeren in geval van wanprestatie door een partij?

08-10-2019

 Uitleg van testamenten die gemaakt zijn onder oud erfrecht

01-10-2019

 Toepassing van de bezitstermijnen in de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet bij uitbreiding van de onderneming

24-09-2019

 Het bijzonder opschortingsrecht van de consument bij de koop en realisatie van een nieuwbouwwoning (‘5%-regeling’)

17-09-2019

 Erfgenamen en begunstiging van een trust of stiftung

Probeer nu ELN

Ervaar zelf hoe u leert met ELN

Open de demo-omgeving
Welkom bij ELN