Actualiteiten

 

Vergoeding bij einde erfpachtrecht

ELN 2021, nr 16

Een recht van erfpacht kan (onder meer) eindigen door opzegging, maar ook door verloop van de tijd waarvoor het recht van erfpacht is gevestigd. De vergoeding bij het einde van het erfpachtrecht is afhankelijk van de wijze waarop dat recht wordt beëindigd. In deze ELN wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop de vergoeding voor de erfpachter bij het einde van het recht van erfpacht is geregeld en welke waarde alsdan vergoed moet worden. Wat zijn de juridische (on)mogelijkheden met betrekking tot de vergoeding voor de erfpachter bij beëindiging van een erfpachtrecht?

Auteur: mr. J.D.M. (José) de Rooij, werkzaam als adviseur op het gebied van zowel landelijk als bedrijfsmatig vastgoed en de bijbehorende fiscale vraagstukken.