Actualiteiten

 

Val niet in het 'vruchtgebruikgat' bij vruchtgebruik op aandelen in een BV

Ingeval een vruchtgebruik is gevestigd op aandelen in een BV – bijvoorbeeld na overlijden van de dga – ontstaat zowel voor de vruchtgebruiker als de bloot eigenaar een aanmerkelijkbelangpositie. De verkrijgingsprijs van de erflater wordt naar evenredigheid van de waarde van het vruchtgebruik en de blote eigendom toegerekend aan de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar.
Bij overlijden van de vruchtgebruiker groeit de verkrijgingsprijs niet aan bij de bloot eigenaar. Voor de overleden vruchtgebruiker ontstaat wel een verlies maar vaak kan dit verlies fiscaal niet worden benut. Het gemis aan een verhoging van de verkrijgingsprijs bij de bloot eigenaar in combinatie met het niet kunnen benutten van het verlies bij overlijden van de vruchtgebruiker wordt ook wel het 'vruchtgebruikgat' genoemd.

Auteur: mr. H.J.M. Scholman